Friday, March 22, 2013


بعداز سه سال از کشتار شهروندان تورکیه در کشتی مرمره،
بالاخره اسرائیل از دولت و ملت تورکیه عذر خواست. (رسانه ها 22 مارس 2013)

عـذرخـواهـی بـرخی از رهـبران کشورهـا

آیا رهبران کشورهائی که جنایات فراوانی برعلیه ملت تورکمن اعمال کردند، جسارت عذرخواهی از این ملت را دارند؟  

در قرن بیستم فجایعی در جهان بوجود آمد که منجر به قربانی شدن میلیونها انسان در کوره جنگ و قتل عامهای وحشیانه گشت. 
در طول جنگ جهانی دوم نزدیک به چهل میلیون انسان نابود شد. مسببان این وقایع دهشتناک پس از گذشت چند دهه از این وقایع خونبار از قربانیان عذرخواهی کردند.
نگاهی کوتاه به عذرخواهی برخی رهبران جهان:
در سال 1970 صدراعظم آلمان غربی ویلی برانت به لهستان رفته در مقابل بنای یادبود قربانیان فجایع نازی ها زانو زده بنام کشورش عذرخواهی کرد.
در سال 1972 نخست وزیر ژاپن به چین آمده، مسئول تمامی زیانهائی را که به این کشور وارد شده را پذیرفت و از چین عذرخواهی کرد.
در سال 1976 رئیس جمهور وقت آمریکا روزولت واقعه بازداشت طولانی شهروندان آمریکایی در قرنطینه توسط دولت ژاپن را رسما تقبیح کرد.
در سال 1990 میخائیل گارباچوف، قتل عام تعداد زیادی از نظامیان لهستانی را در سال 1940 در جنگل کاتای را محکوم و مسبب آنرا اتحاد شوروی دانست.
در سال 1995رئیس جمهور فرانسه ژاک شیراک بخاطر واقعه تسلیم 320 هزار یهودی فرانسوی از طرف حکومت فرانسه به نازی ها عذرخواهی کرد.
در سال 1997 ملکه انگلستان الیزابت بخاطر جنایاتی که بریتانیا در مستعمرات سابق اش انجام داده رسما عذرخواهی کرد.
در سال 1998 واتیکان بخاطر سکوت و عدم هرگونه مقابله مقامات دینی در مقابل نژادکشی یهودیان در ایام جنگ جهانی دوم توسط نازی ها عذرخواهی کرد.
در سال 2001 نخست وزیر لهستان کشتار یهودیان توسط مقامات وقت کشور خویش را محکوم و عذرخواهی کرد.
در سال 2009 نخست وزیران استرالیا و کانادا بخاطر بدرفتاری و تبعیض نژادی علیه بومیان این کشور از آنان عذرخواهی کرد.
ماه فوریه 2010- مجلس صربستان جنایاتی را که نظامیان این کشور در طول جنگ سالهای 95-92 علیه مسلمانان بوسنائی انجام شده را محکوم کرد ولی عذرخواهی نکرد.
***********

آیا رهبران کشورهائی که جنایات فراوانی برعلیه ملت تورکمن اعمال کردند، جسارت عذرخواهی از این ملت را دارند؟  

نگاهی کوتاه به برخی از جنایات اعمال شده علیه تورکمنها توسط دول روس و ایران
1- قتل عام تورکمنهای خیوه در نبرد غزاوات بسال 1876 و قتل عام تورکمنهای گوک تپه توسط ارتش روسیه تزاری در سال 1881 که منجر به کشتار وحشیانه نزدیک به سی هزار تورکمن گشت. تقسیم سرزمین تورکمن بین روس و ایران.
2- کشتار وحشیانه ژنرال روسی موسوم به مادریتوف در گرگان و آق قلعه بسال 1917
3- کشتار وسیع تورکمنها توسط افسران بلشویک موسوم به فرونزه و کوبیشف به بهانه مبارزه علیه باسماچی ها  در سال 1920 و ساقط کردن دولت ملی برهبری اوراز سردار، اعدام عزیز خان و اشغال سرزمین تورکمن.
4- هجوم وحشیانه قشون تابه دندان مسلح رضاشاه به سرزمین تورکمن بسال 1925 که منجر به کشتار وسیع مردم، مهاجرت آنان به آنسوی مرز و نیز نابودی مزارع و احشام گردید. بدنبال سقوط جمهوری تورکمن برهبری عثمان آخون سرزمین تورکمن به اشغال کامل نظامیان ایران درآمد.
5- قتل عام رهبران انقلابی و کادرهای فرهیخته تورکمن توسط رژیم بلشویکها. ترور ناجوانمردانه بنیانگذاران دولت تورکمنیستان، قایغیسیز آتابایف، ندربای آیتاکوف، حالمیرات صأحتمئرادوف، کومشالی بؤری یف، سیدمراد عؤضبایف، عبدلحکیم قول محمدوف... توسط جلادان استالین.
6- غارت بی حد و حساب منابع طبیعی تورکمنستان توسط مسکو، پایمال کردن ارزشهای ملی به بهانه ایجاد ملت واحد، رواج شوونیسم روسی، کم اهمیت دادن به زبان ملی و در درجه دوم قرار گرفتن آن به منظور ایجاد سیستم دوستی ملتها.
7- غصب املاک و اراضی مزروعی تورکمنها توسط جلادان و ستاره بدوشان محمدرضاشاهی و قتل دهقانانی که در مقابل جنایات سرلشکر مزین ایستادگی کردند
8- جنایات رژیم جمهوری اسلامی در کشتار سران تورکمن توماج، مختوم، واحدی و جرجانی و بسیاری دیگر در طول دو جنگ تحمیلی سال 1358. اعدام زندانیان و تحمیل مهاجرت به صدها خانوار تورکمن بخارج از کشور و نیز برقراری تبعیدهای داخلی، سیاست برهم زدن تعادل جمعیت منطقه به زیان تورکمنها و کوچ عمدی زابلی ها و دیگران به سرزمین تورکمن، گسترش سیاست فارسیزه کردن منطقه و تغییر اسامی شهرها و روستائیان تورکمن، آزاد گذاشتن دست تاجران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر، پایمال کردن فرهنگ و زبان ملی....
و این قصه سر دراز دارد
   حال با این حساب آیا رهبران دول روس و ایران جسارت عذرخواهی از تورکمنها را در خود می بینند؟

آ. گلیNo comments:

Post a Comment