Thursday, November 29, 2012

از آرشیو ماکاندیدای علوم تاریخ                                                                                                                   29 نوامبر 2012
پوشش اجباری!

  رژیم های خودکامه برای به کرسی نشاندن برنامه های خود- حتی در ظاهر خوب هم بنظر برسند- از چوب و چماق استفاده می کنند. لازم به ذکر نیست که نفس اجبار عملی ناپسند است و خواه و یا ناخواه هر کنشی را واکنشی هست. از طرف دیگر رژیمهای دیکتاتور از مسائل " آ " تا " ی" رعایای "ناقص العقل" خود تصمیم میگیرند که چگونه بیاندیشند، چگونه رفتار کنند، چه بخورند و حتی چه بپوشند.
دو کشور همسایۀ ایران و تورکیه در مورد پوشش تقریبا سرنوشت مشابهی داشته اند و دارند. بدنبال اصلاحات اجتماعی در ترکیه توسط  آتاتورک برای پیشبرد اهداف سکولار خویش و برداشتن چادر و چاقجور و عمامه و ردا از سرو دوش رعایا رضاشاه نیز با سفر به تورکیه و دیدن پیشرفتهای تورکیه دستور منع حجاب را صادر کرد و این فرمان وی در تاریخ 17 اسفند 1314 لازم الاجرا گردید.
نخستین نشانههای کشف حجاب را میتوان در دربار ناصرالدین شاه و در محافل روشنفکری یافت. سفر امان الله خان و ملکه ثریا، شاه و ملکه افغانستان در سال ۱۳۰۸ به ایران نیز تأثیر زیادی در این امر داشت چرا که  ملکه افغانستان بیحجاب بود و نیز سفر رضاشاه به ترکیه در در ۱۲ خرداد ۱۳۱۳ شدت و شتاب بیشتری بخود گرفت.
ولی اینک این مسئله برعکس شده، در ایران رژیم اسلامی با شدت تمام و گذاشتن مأمورین "گشت ارشاد" بشدت با "بدحجابی" مبارزه می کند و در تورکیه دختران مسلمانی که خواهان سرپوش اسلامی هستند با دولت مبارزه می کنند که اجازه دهند تا با روسری در مراکز رسمی و علمی حاضر شوند. 
"نامیسینگا ال قویوپ باشدان آلار چأشووی
یاغشی گۆن گؤرکزمأن حآضیر بولدی هیهات!"
(سرایشی عامیانه در ماجرای کشف اجباری حجاب و ظلم قلعه بگی بنام آنه قربان صحنه)


تورکمنها پوشش بسیار زیبایی دارند مخصوصا خانم های تورکمن که پوشش سنتی آنها نه در گذشته بلکه در امروزه باعث حیرت و تعجب گردشگران داخلی و خارجی شده و میشود. نوع پوشش سنتی خانم های تورکمن مغایرتی با اسلام ندارد، چرا که لباس بلند زنان تورکمن با الهام از شرع اسلام رواج یافته و قبل از اسلام نوع پوشش زنان و مردان تورکمن بنوعی دیگر بوده است که موضوع بحث ما نیست.
در سندی که در اینجا ارائه میشود، حکم حکومتی وزارت داخله (وزارت کشور) به حکومت نظامی گرگان در سال 1314 می باشد. حاکم گرگان (سرهنگ حکیمی) نیز رونوشت فرمان فوق را به حاکمان نظامی کمیش تپه و گنبدقابوس ارجاع می دهد تا کشف اجباری حجاب بشدت تمام اجرا گردد.
مادر بزگ هایمان وقایع بیشماری از ظلم مأمورین کشف حجاب بازگو کردند، می گفتند که هر مأمور الدینگ آذری با کمال آزادی عمل روسری را با زور از سر عروسان و زنان بر می داشتند و چون صحرا خلع سلاح شده بود، نمی توانستند جواب آنهمه زورگویی را بدهند.

 

No comments:

Post a Comment