Saturday, May 7, 2011

دانشمند تورکمن

دانشمند تورکمن در چنگال رژیم اسلامی
امید کوکبی یکی از بزرگترین نخبگان فیزیک اتمی جهان
سرنوشت نامعلوم امید کوکبی دکتری فیزیک دانشگاه تکزاس

دکتر امید کوکبی اهل گنبدقابوس می باشد و  این جوان ترکمن سابقه فعالیت سیاسی ندارد. در بهمن ماه سال ۸۹ هنگامی که برای دیدار خانواده اش به ایران سفر کرده بود، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و بیش از یک ماه در سلول انفرادی نگه داشته و سپس به بند ۳۵۰ منتقل شد. کوکبی که به «ارتباط با دولت متخاصم» و « کسب درآمد نامشروع» متهم شده است، از بزرگترین نخبگان فیزیک اتمی جهان است و پیش بینی می شود در سالهای آینده به یکی از بزرگترین دانشمندان این رشته تبدیل شود، اما در صورت تداوم حضور در زندان این فرصت برای وی از بین خواهد رفت. امری که به نظر می رسد بخش هایی از وزارت اطلاعات با برنامه ریزی قصد آن دارند. گرایشی در این وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تا از رشد علمی نخبگان ایرانی متعلق به اقلیت ملی یا مذهبی ممانعت به عمل آورد.
مرکز مطالعات تورکمن شناسی خواستار فوری آزادی این دانشمند جوان جهان می باشد. 

No comments:

Post a Comment