Thursday, April 21, 2011

به سرکوب ملل ساکن ایران پایان دهید

به سرکوبی ملتهای ایران پایان دهید!

اعتراض عرب های ایرانی در اهواز، مرکز استان خوزستان در جنوب ایران، که در روز ۲۵ فروردین شروع شد، با سرکوب خشونت آمیز نیروهای امنیتی ایران روبرو شده است. بنا به گزارش ها، چندین نفر کشته و زخمی و عده زیادی دستگیر شده اند. خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۰٣، در نامه ای به خانم پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱٣۹۰، خواهان رسیدگی به وضع درگیری ها در خوزستان شد. 
بنابه آخرین اخبار رسیده هشت عضو گروه "خلق عرب" توسط مقامات امنیتی رژیم ج. اسلامی دستگیر شدند که جان آنان در خطر است.
مرکز مطالعات تورکمن شناسی بشدت این اقدامات سرکوبگرانه رژیم را محکوم و خواهان رفع تبعیض ملی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علیه ملل مختلف ساکن ایران می باشد.
مدیر مرکز- آرنه گلی 

No comments:

Post a Comment