Friday, June 3, 2011

ilkinji gezek

Jüneýit han
1862- 1937
Akmyrat Gürgenli
Taryh ylymlaryň kandidaty

«Men ölsem, jesedimi ene topraga aşyryp, jaýlaň. Eger eltdirmeseler, pul bilen aşyryň. Eger bu-da başa barmasa, onde jesedimi hol akyp ýatan derýa taşlaň — diýip, Jüneýit han Jeýhuna nazaryny dikýär — men türkmen iline derýa bilen bararyn, bolmanda jesedimi iýen balyklar bilen bararyn.» (Hanyň wesýeti)

Jüneýit han we onuň göreşi

Özbaşdak Türkmen döwletini esaslandyrmak ugrunda jany-teni bilen göreşen Jüneýit hanyň suraty ilkinji gezek neşir edildi. Surat, Hyratda düşürlen bolmaly.
Jüneýit hanyň ýatan yeri yagty, jayy jennetden bolsun.

Has dolusy (click now) diyen yerde

No comments:

Post a Comment