Tuesday, June 21, 2011

نقشه های شیطانی ج. اسلامی علیه ملت تورکمن

تلاشهای جمهوری اسلامی برای تغییر بافت جمعیتی ترکمن صحرا

طرحهای بسیار خطرناکی در ترکمن صحرا در جریان است که لزوم آگاهی بیش از پیش همه ملت ترکمن را می طلبد. جمهوری اسلامی برای محو نام و نشان ترکمن و ترکمن صحرا در مرزهای جغرافیایی ایران تمام تلاشهایش را به کار گرفته است. آنچه که از فرهنگ، زبان و عرف و عادات این ملت وجود دارد یعنی زبان ترکمنی، مذهب اهل سنت و لباس سنتی؛ در حال حاضر تحت شدیدترین هجمه های رژیم آخوندی قرار گرفته است. اقتصاد و صنعت در ترکمن صحرا هیچ جایگاهی ندارد و هر گونه سرمایه گذاری اقتصادی در ترکمن صحرا به طور محرمانه ممنوع اعلام شده است. نرخ بیکاری در ترکمن صحرا 30 درصد است و این نرخ در بین جوانان به 50 درصد هم می رسد.
تکلم و تدریس به زبان ترکمنی ممنوع است، ترکمن ها نمی توانند نام ترکمنی برای فرزندان خود انتخاب کنند، اسامی شهرها و روستاهای قدیمی ترکمن به فارسی تغییر یافته است، تمامی حوزه های علمیه ترکمن صحرا زیر نظر شیعیان و تحت نظارت مرکزی به اسم مرکز بزرگ اسلامی شمال اداره می شود، صیادان ترکمن قتل عام می شوند و زمین های ترکمنها به زور غصب می شود و به مهاجرین بخشیده می شود.
در آخرین نقشه برای محو نام ترکمن، جمهوری اسلامی در حال تغییر بافت سیاسی و جمعیتی ترکمن صحراست. این نقشه از دو طریق در حال اجراست:
 1- جمهوری اسلامی در حال تغییر مرزهای جغرافیایی شهرستانهای ترکمن صحراست تا نفوذ سیاسی ترکمن ها در ایران به صفر برسد. در این نقشه، مرزهای جغرافیایی شهرستانهای ترکمن صحرا طوری تغییر داده می شوند که ترکمن ها نتوانند نمایندگان خود را راهی مجلس بکنند. پیش از این، هنگامی که جمعیت شهرستان گنبد کاووس افزایش یافت، برای آنکه ترکمنها نتوانند دو نماینده از گنبد داشته باشند، بخش های رامیان و آزادشهر را از گنبد جدا کردند و یک نماینده اختصاصی برای آنجا در نظر گرفتند.
هم اکنون که جمعیت گنبد دوباره شرایط انتخاب دو نماینده را فراهم کرده است رژیم جمهوری اسلامی تلاش می کند روستاهای بالای 2000 نفر جمعیت را به شهرستانهای رامیان، مینودشت، آزادشهر و بخش مراوه تپه متصل کند تا به این وسیله جمعیت شهرستان گنبد کاووس – مرکز ترکمن صحرا- را کاهش دهد.
از سوی دیگر هنگامی که جمعیت گرگان و آق قلا نیز افزایش یافت دقیقا خلاف این اقدام را انجام دادند و آق قلا را از گرگان جدا نکردند تا با توجه به جمعیت اکثریت گرگان، هر دو نماینده از گرگان انتخاب شوند. در حالی که در دوره گذشته آموختند اگر در انتخابات تقلب نکنند و انتصابات انجام ندهند ترکمن ها از گرگان و آق قلا توان انتخاب دو نماینده را دارند. در صورتی که رژیم مرزهای جغرافیایی کنونی را نیز لحاظ کند و انتخابات بدون تقلب برگزار کند شش نماینده از هفت نماینده کنونی می بایست ترکمن باشند.
 2- جمهوری اسلامی، یک اقدام بسیار خطرناک دیگر را نیز از چندی پیش در دستور کار خود قرار داده است: به موجب بخشنامه ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری و با تأیید وزارت اطلاعات به مسئولان حکومت آخوندی در ترکمن صحرا رسیده است قرار است دهها هزار کرد مهاجر ساکن خراسان در شمال ترکمن صحرا، بین شهرهای ترکمن نشین و ترکمنستان اسکان داده شوند.
برای این موضوع بسترسازی های لازم صورت گرفته است و زمین های آباء و اجدادی ترکمن ها از سوی اداره منابع طبیعی غصب شده است، نقشه منطقه دوباره ترسیم شده و حتی شهرک های مخصوص کردها مکان یابی نیز شده اند تا ترکمنها هم از سوی زابلی های اسکان داده شده شیعی و هم کردهای شیعی شمال خراسان تحت فشار قرار بگیرند. به طوری که این اکراد مهاجر و دامدار از سوی رژیم جمهوری اسلامی مسلح نیز هستند و نقش مهمی هم در مبادلات مواد مخدر در استانهای شمال شرقی دارند.
ترکمن ها نشان داده اند که هیچ تعصب مذهبی ای ندارند و تنها به فکر حفظ زبان و نژاد و مذهب خود هستند. در ترکمن صحرا اکثریت ترکمن در کنار فارسها و ترکان آذربایجانی شیعه که ساکن منطقه هستند و جزئی از بافت جمعیتی منطقه شده اند هیچ مشکلی ندارند و در عزا و عروسی های آنها شرکت می کنند. این نشان از تسامح و میهمان پذیری ترکمن ها دارد.
اما اگر جمهوری اسلامی بخواهد نقشه های خود در منطقه را عملی کند ترکمن ها در زمان مقتضی به پا خواهند خاست و قیامی را آغاز خواهند کرد که دامنه آن بسیار وسیع و پایانش ناپیدا خواهد بود. چرا که ترکمن صحرا در طول تاریخ از آن ترکمن ها بوده است و مردم ترکمن با خون خود آنرا از دست استعمار روس و حکومت مرکزی فاشیست حفظ کرده اند و دیری نخواهد بود که دوباره واکنش خود را آغاز کنند.
منبع: فیس بوک- حاجی دأده

No comments:

Post a Comment