Monday, February 6, 2012

تبلیغات جمهوری اسلامی در ترکمنیستان کم کم چهره حقیقی خودش را نشان می دهد. این عکس از ویدئو کلیپ "حالیچی گلین" برداشته شده. خواننده مهری آنناگلدیووا روسری سبز منقش به آرم ج. اسلامی را بر سر دارد. قبل از این نیز ج. اسلامی با توزیع مجانی ساعت و جانمازی منقش به تصویر خمینی و دیگر سران ج. اسلامی به تبلیغات اسلامی در ترکمنستان پرداخته و تورهای سفر مجانی به قبر خمینی و امام رضا گذاشته بود. تفسیر بیشتر با شماست.
Eýran Yslam respublikasy Türkmenistanda öz ideýalaryny propaganda edýär. Biziňkiler bolsa oňa derwaýys bomaýarlar. Bu surat "Halyçy gelin" diýen wideo klipden alyndy. Aýdymçy Mähri Annageldiýewa Eýan yslam respublikasynyň gebi bilen!!! Siz nähili oýlanýarsyňyz?
 

No comments:

Post a Comment