Monday, February 27, 2012

Göreşjeň ýigitler

 
26 فوريه 1938
گؤرنوكلى ديلچى عاليم، توركمن ديلىنينگ اساسلارينى توتانلاردان الله قـلى قاراحانوف ميللتچيليكده عايپلانيپ آتيليپ اؤلدوريلدى.
اونونگ مازارى نأبللى.


Allaguly Garahanow
(1892-1938)


    Allaguly Grahanow özüniň neşir edilen «Türkmen diliniň gramatikasy», okuw maksatlary üçin ýazan ýa-da terjime eden beýleki gullanmalary, birnäçe makalalary hem-de guramaçylykly we praktiki işleri bilen türkmen dil ylmynyň taryhynda yz galdyrdy. Ýöne henize çenli onuň käbir derňewlerinde, çap etdiren işlerinde öňe süren pikirlerine, anyk meseleler boýunça salgylanyp, diňe ady tutulyp geçilýär diýäýmasaň, A.Grahanowyň ömri we ylmy döredüjiligi ýeterlik derejede öwrenilmän gelýär.

 Makalanyň doly görnüşi

No comments:

Post a Comment