Monday, December 17, 2012

از کتابخانه مرکز مطالعات


الف): وقایع روز ۲۱/۱/۴۱ عطاآباد و مرگ كودك ۵ ساله

  روز ۲۱/۱/۴۱ تمام نیروهای ژاندارمری از شاه پسند گرفته تا بندر شاه و خوجه نفس و گمیشان ظاهرا برای دستگیری مسببین واقعه دو روز قبل در ساعت ۴ بعد از نیمه شب به سمت عطاآباد حركت می نمایند. در ساعت ۶ صبح به عطاآباد می رسند. زارعان كه هجوم و ورود ناگهانی ژاندارمها را می بینند وحشت زده از خانه های خود خارج می شوند و به اراضی زراعتی پناه می برند. ژاندارم ها می رسند و شروع به ایذاء و اذیت ساكنین و مخصوصا زنان قریه كه در خانه های خود پناه گرفته بوده ند، می كنند. مامورین انتظامی اعمالی مرتكب می شدند كه هرانسان با شرفی را جریحه دار می كند. در این هجوم جرائم زیر از طرف مامورین به وقوع می پیوندد كه تقاضای رسیدگی و تعقیب ایشان را داریم:
  ۱-قتل كودك پنج ساله دهقانی موسوم به جعفر كه مورد ایراد ضرب فرمانده هنگ ژاندارمری واقع شده است. دلائل عبارتست از اظهار نظر و مشاهدات پزشكان گرگان و معاینات بازپرس دائر بر وجود خون در پیشانی و نیز گواهی پزشكی قانون تهران. توضیح اینكه رونوشت گواهی دفن پزشك قانونی تهران چنین حكایت می كند. (تاریخ ۲۶/۱/۴۱ شماره ۲۱۳۴ گواهی می شود كه جسد آقای آق محمد فرزند جعفر قریشی در این اداره ضد عفونی شد علت مرگ خونریزی مغزی بوده است. رئیس اداره پزشكی قانونی. دكتر سید محمد طباطبایی). ۲-ایراد ضرب و جرح به بانو انابخت مطابق گواهی پزشك قانونی گرگان مدت درمان ۱۵ روز
 ۳-ایراد ضرب و جرح به بانو تاج گل مطابق گواهی پزشكی قانونی مدت درمان فعلا پنج روز.
 ۴-ایراد ضرب و جرح به بانو تایخی مدت درمان فعلا پنج روز. ۵
 -ایراد ضرب و جرح به آق بی بی فرزند حسین كه منتهی بسقط جنین می شود.
 ۶-ژاندارمها همچنین اتومبیل جیب رجب پقه یكی از زارعان را به عنف گرفته و با خود برده اند. ۷-مامورین به عنف دكانی......
 


No comments:

Post a Comment